Tarieven

Voortraject

Hoofddiensten

Extra diensten

De coaching sessies en trajecten die aangeboden worden in mijn praktijk Rouw & Vertrouw worden helaas niet door de zorgverzekering of door de gemeente vergoed. Voor ZZP’ers en freelancers is het wel mogelijk om deze kosten mee te nemen in de bedrijfskosten. Verder is het mogelijk om een vergoeding te krijgen via:

Het Persoonsgebonden Budget (PGB)
In een aantal gevallen, onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een Persoons Gebonden Budget de coaching sessies vergoed krijgen. Wil jij hier meer informatie over of wil jij weten of jij hiervoor in aanmerking komt, kijk dan op: www.pgb.nl

De werkgever
Door werkgevers wordt jaarlijks een (persoonlijk)budget gereserveerd voor opleidingen, persoonlijke- en/of professionele ontwikkeling. De coaching trajecten die ik aanbied kunnen onderdeel uitmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan of een re-integratietraject. Ga het gesprek hierover aan of informeer bij jouw werkgever of hij hiervoor open staat, de kans is groot dat de werkgever de kosten gedeeltelijk of volledig op zich neemt.

De Arbodienst
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever na overleg met een bedrijfsarts vaak bereidt de kosten van een coaching traject te vergoeden. Vooral als het coaching traject gericht is op: burn-out preventie, voorkomen van langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag dit gerust na bij jouw werkgever of neem hierover contact op met de bedrijfsarts van de werkgever.

Het UWV
Ben jij werkloos en ontvang jij een uitkering, informeer dan eens bij de uitkeringsinstantie het UWV. Het UWV heeft namelijk financiële middelen beschikbaar ten behoeve van herstel en re- integratie. Het UWV kan met jou een individuele re-integratie overeenkomst sluiten en jou een budget toekennen, waarmee jij het coaching traject in zijn geheel of gedeeltelijk mee kan betalen. Wil jij hier meer informatie over, kijk dan eens op de site van het UWV.

De belastingsdienst
Wanneer jij de coaching kosten als particulier zelf betaalt, dan kun jij deze kosten opgeven in de belastingaangifte als scholingskosten of als buitengewone ziektekosten psychosociale hulpverlening. Hier zijn dan echter wel voorwaarden aan verbonden zoals, dat het doel van het coaching traject gericht moet zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die jij nodig hebt voor het verwerven of het behouden van inkomsten uit arbeid. Wil jij hier meer over te weten komen, dan kun jij hierover contact opnemen met de belastingdienst.

  • Praktijk Rouw & Vertrouw is vrijgesteld van BTW.
  • Reiskosten zijn € 0,20 per kilometer.
  • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos geannuleerd worden door de cliënt. Bij overschrijding van dit termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.
  • Betalingen na een sessie kan contant of door middel van pinnen.